Spring til indhold

Er Fremtidens
Arbejdsplads Væredygtig?

Fremtidens organisationer har brug for at kunne gennemgå en bæredygtig omstilling. De har brug for medarbejdere, der kan bidrage og understøtte organisationen i denne omstilling. En løsning på det er væredygtige arbejdspladser.

I denne mini-konference stiller vi skarpt på, hvad væredygtighed betyder for en organisation og arbejdsplads.

Med udgangspunkt i begrebet væredygtighed – den indre omstilling, der går hånd i hånd med den ydre omstilling – får du perspektiver på, hvordan vi kan integrere tankerne bag væredygtighed på arbejdspladsen. Hvordan er vi som medarbejdere? Hvordan træffes beslutninger? Hvordan sikrer vi trivsel?

Ekspert- og praksisoplæg bliver suppleret med væredygtige workshops, der går dybere med emnet og sætter det i relation til din egen hverdag.
Se oplægsholdere HER
Læs om workshops HER

Mini-konference
Onsdag d. 6. april
kl. 13-16

Café Væredygtig, Kvægtorvet,
Frederiksgade 8,
Fremtidsfabrikken Svendborg eller lokalt hos dig!
Find billetter

Konferencen afholdes i et nyt parallelt format, hvor du har mulighed for at deltage fysisk i Svendborg eller få samme indhold lokalt hos dig selv, hvor du sidder sammen med kolleger, samarbejdspartnere, mv.

ZoomDox sørger for professionel streaming, hvor du er sikker på god kvalitet.
Læs mere om deltagelsesformer HER

For at få størst muligt udbytte modtager du, uanset hvordan du deltager, inspiration til refleksion både før og efter mini-konferencen.

Program

13.00: Velkommen til eftermiddagen – og fælles landing (streames)
13.20: Oplæg: Christian Dietrichsen, om væredygtighed på arbejde (streames)
13.40: Workshop: Hvordan agerer du?
14.20: Pause
14.35: Væredygtigt mellemspil (streames)
14.50: Oplæg: Chanette Lindgren, Fonden Skovhavens erfaringer (streames)
15.05: Workshop: Emnets kompleksitet
15.45: Vi runder af med det langsigtede perspektiv (streames)
16.00: Tak for nu (streames)

Dagens oplægsholdere

Christian Dietrichsen, Center for Væredygtighed

Christian leder Center for Væredygtighed. Center for Væredygtighed er en uafhængig tænke- og handletank, der arbejder med begrebet Væredygtighed.

Med udgangspunkt i de 9 VæredygtighedsMål kigger vi på fremtidens arbejdsplads. Gennem den efterfølgende faciliterede workshop får du ideer med hjem til justeringer og initiativer i din organisation. Medbring nysgerrighed!

Klik for at se plakaten i stort format (åbner i nyt vindue)

Chanette Lindgren, Leder, Fonden Skovhaven

Café Væredygtig på fremtidsfabrikkerne i Svendborg er Fonden Skovhavens bud på en rummelig arbejdsplads.

Her indgår personer med nedsat arbejdsevne i et arbejdsfællesskab med cafeens øvrige ansatte om at servicere kunderne på den anden side af disken. 

På kort sigt er formålet, at give Skovhavens autismediagnoserede brugere et værdigt og værdifuldt arbejdsliv. På længere sigt er det håbet, at arbejdserfaringerne fra cafeerne kan bruges som springbræt til ansættelse i småjobs andre steder. 

Væredygtighed er fællesnævner for den samlede tankegang i Fonden Skovhaven, da tid og ro er afsættet for den enkelte brugers udvikling. Men også hvordan vi som organisation kollegaer imellem passer på hinanden. 

Sideløbende med at væredygtighedstanken er ført ind i alle led af Fonden Skovhaven, er sociokrati blevet implementeret som organisationsform. En form, der betyder, at ansvaret har flyttet sig fra ledelse til de medarbejder tættest på beslutningerne. At have indført to så værdibaserede tankegange som væredygtighed og sociokrati samtidigt har været en styrkelse på tværs og en understøtning til vores værdisæt. 

Workshops

Med denne mini-konference får du oplæggene helt tæt på kroppen, når vi efter hver oplægsholder dykker ned i emnet med en workshop. Vi går væredygtigt til værks og har fokus på refleksion, dialog og perspektiver, og dine erfaringer og hverdag bliver inddraget.

Workshops på stedet bliver faciliteret af Anette Grunnet og Anne Charlotte Petersen, fra Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling, der fører jer sikkert gennem øvelserne. Anette og Anne Charlotte har udviklet workshopsene specifikt til arbejdet med væredygtighed og vil sørge for ro og nærvær gennem eftermiddagen. Det er også Grunnet & Petersen, der har udviklet drejebog til satellitterne og klæder de lokale facilitatorer på inden dagen.

Du kan deltage på to måder

Som enkeltperson fysisk i Svendborg.Som satellit, hvor du samler en gruppe deltagere på din egen lokation.
Her deltager du sammen med andre i den fysiske mini-konference i Væredygtighedscaféen i Fremtidsfabrikken i Svendborg.
 

Du oplever oplæggene ’live’ og bliver guidet gennem de efterfølgende workshops.Her deltager du med en gruppe kolleger, samarbejdspartnere, medarbejdere el.lign. på din egen lokation.
 
I får streamet oplæggene og plenum sessionerne direkte.
 
I udpeger en blandt jer, der er vært og facilitator, Vedkommende får på forhånd en drejebog til workshopsene, og kan guide jeres gruppe gennem de samme øvelser, som foregår på konferencen.
 
Facilitator får også mulighed for at deltage på et forberedende webinar inden dagen, hvor vi gennemgår drejebog og svarer på spørgsmål vedrørende faciliteringen.

Streaming varetages af ZoomDox, der har lavet live-streaming af konferencer i 10 år.
Pris per person: 300 kr. + billetgebyr
Mulighed for tilkøb af frokost med mulighed for at netværke mellem kl. 12 og 13 for 80 kr.
Pris for samlet gruppe: 3000 kr.
Tekniske krav: Stabil internetforbindelse (helst kablet), tilkobling via HDMI til storskærm eller projektor og ekstern lydkilde.
Hvorfor skal jeg deltage fysisk?


Du er måske lokal i Svendborg, du vil gerne netværke og møde nye kontakter, eller du er den eneste på din arbejdsplads, der kan den dag.
Hvorfor skal I deltage med en satellit?

Du er måske leder, tillidsrepræsentant eller HR-medarbejder. Eller måske er I en gruppe mennesker i dit netværk, der også er interesseret i emnet.
En satellit er for jer, der har lyst til at få emnerne sat tæt i relation til jeres konkrete praksis i workshops. Og for jer som ønsker at bruge arrangementet til at skabe fælles dialog og viden i gruppen.
Find billetter

FAQ – få svar på dine spørgsmål

Hvad er en satellit?

En satellit er den hybride del af vores konferenceformat. Med en satellit samler du en gruppe mennesker på din egen lokation (jeres kontor, et mødelokale, et konferencested – et egnet rum som I selv finder). I skal helst være mellem 4 og 20 mennesker – det passer bedst med workshopsene.

Med en satellit får I streamet oplæg og fællessessioner. Det vil sige I får samme indhold, som de deltagere, der sidder til mini-konferencen i Svendborg.

I laver også de samme øvelser i workshops, I faciliterer dem blot selv efter tydelige anvisninger, I får på forhånd. I vælger selv en facilitator blandt jer, som skal guide jeres gruppe. Denne facilitator har mulighed for på forhånd at deltage i en forberedende online workshop med andre satelit-facilitatorer. På denne workshop vil Anette Grunnet og Anne Charlotte Petersen, som faciliterer mini-konferencen i Svendborg, og som har udviklet øvelserne, klæde dem på til at facilitere.

Med en satellit bliver jeres workshops tættere koblet til jeres virkelighed og I kan tage udgangspunkt i jeres daglige praksis.

Med en satellit har I mulighed for at bruge mini-konferencen som et fælles personalearrangement.

Hvad får jeg, hvis jeg køber en satellitbillet?

Hvis du selv afholder en satellit, får du mulighed for at se alle oplæg og fælles sessioner live streamet til din lokation. Du får på forhånd en manual med detaljeret drejebog til workshopsene mellem oplæggene, så I selv kan lave workshoppen lokalt med en facilitator I vælger blandt jer. Denne facilitator får desuden mulighed for at komme med på en forberedende online workshop, hvor vi gennemgår øvelserne og svarer på spørgsmål.

Hvorfor kalder I det en mini-konference?

Mini-konference er vores begreb for det parallelle format med fokus på deltagende workshops. Det er ikke den klassiske konference, hvor du går fra oplæg til oplæg. I stedet har vi få oplæg med inspiration til konkrete emner, som vi derefter arbejder dybere med i workshops.

Med dette format får du mulighed for at relatere oplæggenes emner til din konkrete praksis.

Hvor mange kan vi være i en satellit?

Vi anbefaler, at I er mindst 4 deltagere i jeres satellit. På den måde kan I gennemføre øvelserne i workshops bedst og får mest ud af dem.

I kan være op til 20 deltagere. Hvis I er flere end 20 er det en fordel, hvis I har en erfaren facilitator til at guide jer igennem.

Hvem står bag mini-konferencen?

Center for Væredygtighed er en uafhængig tænke- og handletank, der arbejder med begrebet Væredygtighed.
Tankerne kan være både dybe, højtravende eller helt banale, men altid i undersøgende og spørgende form.
Handlingerne tager form som f.eks. foredrag, workshops, events, kampagner eller procesfacilitering – og gerne i partnerskaber med private virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer. CFV har afholdt 2 konferencer i samarbejde med Aarhus Universitet i 2020 og Syddansk Universitet i 2022. I 2021 udgav de bogen “Væredygtighed – Indersiden af Bæredygtighed med 24 skribenter. Og så har de udviklet 9 VæredygtighedsMål som et supplement til FN´s 17 Verdensmål.

ZoomDox er videoteknisk samarbejdspartner og står for live-streaming ud til satellitterne fra Café Væredygtig i Svendborg.
Satellitformatet er udviklet med henblik på at kombinere værdien ved den fysiske sparring og de teknologiske muligheder inden for hybrid formidling.
ZoomDox’ fokus er via en journalistisk tilgang at styrke fastholdelsen af budskaber og vigtig viden fra konferencer, samt hvordan denne viden forankres før og efter – og ikke kun under selve konferencen. Læs mere på www.zoomdox.com

Grunnet & Petersen – facilitering og udvikling er en konsulentvirksomhed med fokus på online nærvær og helhed i arbejdslivet i fremtidens organisationer. Vi arbejder for at skabe nærvær i det hybride arbejdsliv med særligt fokus på distance- og onlineaktiviteter. Vi udvikler værktøjer til individuelt nærvær, fælles nærvær og organisatorisk nærvær, vi understøtter organisationer i at implementere nærvær individuelt, fælles og organisatorisk, og vi hjælper organisationer med at facilitere nærværende aktiviteter.

Fonden Skovhaven

Hvad er væredygtighed?

Det er bevidstheden bag handlingen.

Det er processer forankret i hvad det vil sige at VÆRE menneske – og med blik på fællesskabet.

Det er filosofi, dannelse, etik, selvindsigt og trivsel blandet sammen og videreudviklet til ny flaske.

Det er de dybeste spørgsmål med de mest vidtrækkende perspektiver

Det er stilheden midt i stormen.

Det er den indre omstilling – hånd i hånd med den ydre omstilling

Det er muligt, at det er forebyggelse af stress, angst og depression m.m.

…og så er det en opbakning og et supplement til FN’s Verdensmål

Se også Center for Væredygtigheds hjemmeside

Hvad er de tekniske krav til en satellit?

I skal have en stabil internetforbindelse (helst kablet), tilkobling via HDMI til storskærm eller projektor og ekstern lydkilde.

Hvad mener I med, at workshops er væredygtige?

Øvelserne i workshopsene er udviklet, så de afspejler værdier og tankerne i de 9 væredygtighedsmål. Det vil sige vi arbejder med refleksion, kropslighed, natur, empati og handlinger. Så ud over at vi arbejder med emner, der handler om væredygtighed, så gør vi det på en måde, der indbyder til væredygtighed og træner væredygtige kompetencer.

Mini-konferencen er tilrettelagt således, at vi i løbet af workshops og sessionerne kommer omkring elementer af alle disse.

Mini-konferencen er et samarbejde mellem