Hjem » Om os » Om Grunnet & Petersen

Om Grunnet & Petersen

I Grunnet & Petersen arbejder vi for at skabe nærvær i det hybride arbejdsliv
med særligt fokus på distance- og onlineaktiviteter.

Vi arbejder for at skabe nærvær i det hybride arbejdsliv med særligt fokus på distance og onlineaktiviteter. Dette gør vi med inspiration i principper fra TEAL-organisationer (arbejdspladser med meningsfulde former for samarbejde og fokus på selvledelse) og Fremtidens Organisation (Frederic Laloux). Vi tror på, at arbejdsformer, der skaber rum til det hele menneske er til gavn for såvel den enkelte som organisationen.

Samtidig ser vi, at fremtiden byder på højere grad af online-, hybrid- og distancearbejde, der kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere, teams og organisationer. Det gælder kompetencer til onlinefacilitering, men også til at implementere og understøtte nærvær som et værktøj til at skabe ro, fokus og kreativitet.

Det understøtter vi ved at:

  • Udvikle værktøjer til individuelt nærvær, fælles nærvær og organisatorisk nærvær
  • Understøtte organisationer i at implementere nærvær individuelt, fælles og organisatorisk.
  • Hjælpe organisationer med at facilitere nærværende aktiviteter

I Grunnet & Petersen har vi specialiseret os i at arbejde online eller i hybride former (nogle medarbejdere på fælles fysisk lokation, andre med online). I vores arbejde vægter vi online nærvær – og nærvær i al almindelighed – som en vej til at skabe helhed og samtidig en vej til at skabe mere effektive og fleksible arbejdspladser, hvor kreativiteten blomstrer og medarbejderne oplever mening i arbejdet og trives. Når vi er nærværende, opnår vi skarphed i tanken og bliver fokuserede på det, der i øjeblikket er brug for (Ekhart Tolle). Samtidig er nærvær grobunden for glæde og ro. Med nærvær oplever vi kvalitet i livet. Vi opnår større glæde, omsorg og kærlighed. Kvaliteter der borger for færre konflikter og dermed både større effektivitet og større trivsel. Når vi formår at være nærværende, skaber vi samtidig også større rum for spontanitet og kreativitet (Ernest Holm Svendsen).

Grunnet & Petersen I/S består af Anette Grunnet og Anne Charlotte Petersen. Vi har mere end 10 års samarbejde bag os.  Vi har i fællesskab:

  • varetaget organisatoriske udviklingsprocesser
  • faciliteret eksterne workshopper, møder og netværksaktiviteter
  • gennemført og ledet en lang række danske og internationale projekter.

I vores vores arbejde trækker vi på viden om og erfaring med projektledelse, Designtænkning, Forandringsteori, sociokratiske arbejdsformer og grafisk facilitering.

I både små og store sammenhænge er vi vant til at arbejde on location, online og i hybride former. Vi er vant til at gøre brug af såvel Adobe Connect, Teams, Zoom, Skype m.fl. Når onlineplatforme anvendes vægter vi det relationelle og at gøre aktiviteter nærværende og aktiverende.

Grunnet & Petersen har hjemme på Ærø og i Vejle. Vi arbejder online og på fysisk lokalitet i hele landet.

Grunnet & Petersen er organiseret sociokratisk og anvender i vores interne arbejde sociokratiske arbejdsmetoder. Samtidig sætter vi fokus på arbejdet med helhed ved at udvikle metoder til at være nærværende og opmærksomme i eget arbejde.

Kig forbi vores forskellige ydelser og se, hvad vi kan hjælpe dig med. Læs mere her