Spring til indhold
Hjem » Om os » Om Grunnet & Petersen

Om Grunnet & Petersen

I Grunnet & Petersen arbejder vi for skabe nærvær og væredygtighed i det moderne arbejdsliv, herunder det hybride og online arbejdsliv.

Vi arbejder for at skabe nærvær og væredygtighed i det moderne arbejdsliv, herunder det hybride og online arbejdsliv. Dette gør vi med inspiration i principper fra TEAL-organisationer (arbejdspladser med meningsfulde former for samarbejde og fokus på selvledelse) og Fremtidens Organisation (Frederic Laloux). Vi tror på, at arbejdsformer, der skaber rum til det hele menneske er til gavn for såvel den enkelte som organisationen.

Samtidig ser vi, at fremtidens medarbejdere og organisationer har brug for væredygtige kompetencer for at skabe et arbejdsliv i trivsel og for at være rustet til de udfordringer, der skal løses i fremtidens samfund. Dette kommer til at ske i en stigende grad af online-, hybrid- og distancearbejde, der ligeledes kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere, teams og organisationer.

Det understøtter vi ved:

  • at facilitere nærværende møder, workshopper, konferencer, mv. (fysisk, online og hybridt)
  • give viden, værktøjer og metoder til at arbejde med nærvær og væredygtighed i arbejdslivet
  • at skabe trivselsfremmende arbejdsformer gennem nærvær og væredygtighed i din organisation
  • at omsætte væredygtighed til praktisk handlen, der fremmer din organisations formål.
Se vores mission – vision ved at klikke på billedet

I Grunnet & Petersen har vi specialiseret os i at arbejde online og på distancen. I vores arbejde vægter vi online nærvær – og nærvær i al almindelighed – som en vej til at skabe helhed og samtidig en vej til at skabe mere effektive og fleksible arbejdspladser, hvor kreativiteten blomstrer og medarbejderne oplever mening i arbejdet og trives. Når vi er nærværende, opnår vi skarphed i tanken og bliver fokuserede på det, der i øjeblikket er brug for (Ekhart Tolle). Samtidig er nærvær grobunden for glæde og ro. Med nærvær oplever vi kvalitet i livet. Vi opnår større glæde, omsorg og kærlighed. Kvaliteter der borger for færre konflikter og dermed både større effektivitet og større trivsel. Når vi formår at være nærværende, skaber vi samtidig også større rum for spontanitet og kreativitet (Ernest Holm Svendsen).

I Grunnet & Petersen er væredygtighed et vigtigt begreb. Væredygtige principper er noget, vi arbejder aktivt med, hvor end vi kommer hen, og det er en del af måden vi selv arbejder på. Vi er inspireret af Center for Væredygtigheds arbejde og særligt deres 9 væredygtighedsmål.

Væredygtighed er indersiden af bæredygtighed. Det handler om det mindset og personlige kompetencer, vi som mennesker har brug for i samfundet nu og i fremtiden. Væredygtighed er for os den ramme, vi som mennesker kan udvikle os indenfor, så vi kan være med til at løse udfordringer i samfundet og skabe arbejdspladser med trivsel for den enkelte, fællesskabet og organisationen. Derfor faciliterer vi væredygtigt. Det betyder i praksis, at vi har fokus på lytning og empati, på krop og sanser, og på det lange perspektiv i det vi laver.

Vores fokus i væredygtigheden kommer fra Vores Væredygtighedsvej. Den er vores strategiske overvejelser omkring, hvordan vi arbejder med væredygtighed. Den identificerer, hvor vi har vores styrker og har væredygtigheden med i vores ballast, den sætter kursen for, hvor vi vil hen og hvor vi ønsker at udvikle os, og den italesætter, hvad der må vente lidt med at komme i fokus men stadig er i vores bevidsthed.

På den måde bliver Væredygtighedsvejen en hjælp til prioritering af, hvor vi aktivt skal gøre en indsats for at blive mere væredygtige og hjælper os til at identificere hvordan.

Ønsker du en Væredygtighedsvej for dig og din organisation? Så kontakt os for en snak om en workshop.

Klik på billedet for at se Vores Væredygtighedsvej i stort format

Grunnet & Petersen består af Anette Grunnet og Anne Charlotte Petersen. Vi har mere end 10 års samarbejde bag os.  Vi har i fællesskab:

  • varetaget organisatoriske udviklingsprocesser
  • faciliteret eksterne workshopper, møder og netværksaktiviteter
  • gennemført og ledet en lang række danske og internationale projekter.

I vores arbejde trækker vi på viden om og erfaring med projektledelse, Designtænkning, Forandringsteori, sociokratiske arbejdsformer og grafisk facilitering.

I både små og store sammenhænge er vi vant til at arbejde on location, online og i hybride former. Vi er vant til at gøre brug af såvel Adobe Connect, Teams, Zoom, Skype m.fl. Når onlineplatforme anvendes vægter vi det relationelle og at gøre aktiviteter nærværende og aktiverende.

Grunnet & Petersen har hjemme på Ærø og i Vejle. Vi arbejder online og på fysisk lokalitet i hele landet.

Grunnet & Petersen er organiseret sociokratisk og anvender i vores interne arbejde sociokratiske arbejdsmetoder. Samtidig sætter vi fokus på arbejdet med helhed ved at udvikle metoder til at være nærværende og opmærksomme i eget arbejde.

Kig forbi vores forskellige ydelser og se, hvad vi kan hjælpe dig med. Læs mere her

Generalforsamling 2023

Grunnet & Petersen afholder generalforsamling d. 16. Juni kl. 8-9 på virksomhedens adresse på Ærø.
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelt valg af ny direktion.
6. Eventuelt.