Spring til indhold
Hjem » Nærvær i arbejdslivet – fuld effekt på 45 minutter

Nærvær i arbejdslivet – fuld effekt på 45 minutter

Nærvær i arbejdslivet bidrager til klarhed, kreativitet og trivsel. Som arbejdsplads kan I arbejde bevidst med at støtte nærværet – for den enkelte, for teamet og for hele organisationen. Nærvær i form af at blive opmærksomme og bevidste om/på jer selv, hinanden og organisationen. Ét af de værktøjer, vi i Grunnet og Petersen har udviklet med netop det formål er en fælles struktureret og fokuseret samtale i teamet, afdelingen eller organisationen som afslutning på arbejdsugen. En samtale, der dels fokuserer på den forgangen uge, dels den kommende uge. Vores erfaring er, at sådanne samtale kan bidrage med:

 • Større bevidst om sig selv i arbejdslivet
 • Større bevidsthed om hinanden og samarbejder
 • Større opmærksomhed omkring ens organisation og dens udvikling

Samtidig bidrager sådanne samtaler til at:

 • Forebygge potentielle spændinger og vanskeligheder
 • Sikre, at man hele tiden kan få tilpasset såvel individuelle, fælles og organisatoriske behov

Endelig er vores erfaring, at en sådan afslutning på ugen har potentiale til at:

 • Give glæde, læring og inspiration
 • Den enkelte får lukket ugen ned med energi og overskud og med mulighed for at lægge arbejdet helt fra sig i weekenden

Skab nærvær med en ugentlig, fælles afslutning

Har du lyst til at introducere en ugentlig fælles afslutning på arbejdsugen i dit team, din afdeling eller din organisation? Her deler vi den plan, vi med succes har brugt. Det afgørende for planen er, at der er valgt en facilitator (der styrer tid, lytter efter behov for ekstra taletid mv.), og at der er taget stilling til, hvilke spørgsmål man vil arbejde med. Med det på plads, kan den enkelte og en gruppe få øget egen bevidsthed om de enkelte individer, gruppen og organisationen på blot 45 minutter. Er facilitator og spørgsmål valgt, kan du gå frem efter følgende køreplan:

 1. Ugens – Ugen der gik-spørgsmål
 2. 2 – 3 minutters refleksion på ugens Ugen der gik-spørgsmål
 3. Deling – hvor man efter tur fortæller, hvad man fik reflekteret over. De andre lytter uden at kommentere.
 4. Efter behov – KORT respons, på det, man har hørt (hvad bed man mærke i, hvad fangede særligt den enkeltes opmærksomhed osv.)
 5. Ugens – Ugen der kommer-spørgsmål
 6. 2 – 3 minutters refleksion over ugens Ugen der kommer-spørgsmål
 7. Deling: Man fortæller efter tur, de andre lytter.
 8. Efter behov – kort respons på det, man har hørt
 9. Evt. – kort deling fra alle på metaniveau – hvad erfarede man om de to spørgsmål. Hvordan fungerede de, hvad skal man evt. være opmærksomme på til næste gang.
køreplan nærvær i arbejdslivet.

Du kan gennemføre aktiviteten i fælles lokale eller online. Er I en godt sammentømret gruppe med en stærk facilitator, kan aktiviteten også foregå over telefonen og dermed med mulighed for samtidig bevægelse/gåtur. Det er klart at både det fysiske møde og online mødet giver mulighed for at arbejde visuelt, som telefonmødet ikke gør. Fysisk og online får I således også mulighed for at arbejde med tegninger, skitser eller lignende, der kan vises frem – og på mange andre måder.

Nærvær på 45 minutter – også selvom I er flere

Arbejder du i et team med op til 8 deltagere? Så kan du stadig afvikle aktiviteten inden for en tidsramme på 45 minutter. Giv blot 1 – 1,5 minut til delingen af refleksioner. I og med, du har givet tid til refleksion i stilhed og ikke blot har kastet spørgsmålet ud, vil det være muligt at dele kortere og mere klart, end hvis der ikke har været forudgående tid til refleksion. Det er godt med en hurtig respons – men lad den blot bestå af en enkel sætning og fokuser på det, der gjorde særligt indtryk. Noter evt. ned, hvad der bliver sagt, så I senere kan vende tilbage til det, der særligt vakte genklang ved de forskellige.

En respons kan gå på, hvad man så af fællestræk i alle delinger, det kan gå på det, man særligt kunne spejle sig i og genkende, på det, der rørte en osv.

Ønsker du at lave øvelsen med en større afdeling – så opdel gruppen i mindre enheder, der deler med hinanden og bagefter helt kort gengiver et fællestræk eller en modsætning, der kom frem i deres gruppe.

Find nærværet frem gennem enkle, åbne spørgsmål

Når du laver spørgsmål til afslutningen på ugen, er det vigtigt, at du arbejder med åbne spørgsmål. Det kunne være:

 • Hvilke aktiviteter har du haft i den forgangne uge? Hvad blev du optaget af i dem?
 • Hvordan har dit energiniveau været i den forgangne uge?
 • Hvordan har du været opmærksom på fællesskabet i den forgangne uge?
 • Hvordan har ugen været for organisationen – set i lyset af vision/mission/formål?

Det vigtige i refleksioner og svar er ikke mål, resultater, og at man får alt med. Det vigtige er at opdage og lægge mærke til, hvad der træder frem for en. Hvad er det, man bemærker ved det, der dukker op under de 2 eller 3 minutters refleksion? Der er ikke noget rigtigt, eller noget forkert – det handler om at læne sig tilbage, mærke efter, sanse og dele.

Ugens spørgsmål

Du kan med fordel bruge ensartede spørgsmål om ugen der gik, og ugen, der kommer. På den måde får I mulighed for at medtage erkendelser og indsigter fra refleksionen over den forgangne uge i den kommende uge. Der er vid mulighed for, hvilke spørgsmål, du arbejder med. Spørgsmålene kan på forskellig vis handle om det individuelle, det fælles eller det organisatoriske. Vil du skabe særligt fokus på nærvær, kan du stille direkte spørgsmål til det, eller på elementer, der gør jer mere bevidste om jeres nærvær og den måde, I fungerer i arbejdslivet. Det bliver også en måde at tage temperaturen på, hvordan I har det i jeres arbejdsliv.

Vil du gerne prøve en faciliteret fælles afslutning på ugen eller måneden i jeres organisation? Læs om vores facilitering her. Kontakt os og høre, hvordan vi kan understøtte jer i planlægning, gennemførsel eller andet. Ring til Anne Charlotte på: 6019 1619.

1 tanke om “Nærvær i arbejdslivet – fuld effekt på 45 minutter”

 1. Pingback: Organisatorisk nærvær - grundlaget for den fleksible organisation - grunnetpetersen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *