Spring til indhold
Hjem » Om os » Projekter » Diversity

Diversity

Forudsætningen for at kunne være hele mennesker i arbejde, uddannelse og privatliv, er at de organisationer vi bevæger os i, er i stand til at håndtere den mangfoldighed, deres målgruppe besidder. Det gælder også, når det kommer til Mangfoldighed i voksenuddannelse.
Formålet med projektet ’DIVERSITY: Including Migrants Through Organisational Development and Programme Planning in Adult Education’ er at sætte fokus på, hvordan man i voksenundervisningen kan tilpasse tilbud til bedre at inkludere flygtninge/indvandrere. Det handler ikke om at lave separate eller specialiserede tilbud til denne målgruppe, men om at tilrettelægge sine generelle tilbud, så der er plads til mangfoldighed i voksenuddannelse fra starten. Grunnet & Petersen deltager i projektet qua vores erfaring indenfor integration og voksenuddannelse.

Aktiviteter
Projektet arbejder med at forbedre mangfoldighed i voksenuddannelsessystemet ved blandt andet at:

  • Skabe et overblik over inklusion af minoriteter i den nuværende voksenundervisning  
  • Udvikle et undervisningsmateriale til voksenuddannelsesinstitutioner, der skal opkvalificere dem til i højere grad at planlægge deres undervisning til bedre at tage højde for flygtninge/indvandrere
  • Implementere undervisningsmaterialet i en pilottest i partnerlandene

D. 20. april 2022 afholder vi en workshop i Aarhus, hvor vi sætter fokus på mangfoldighed i voksenuddannelse. Workshoppen er for dig, der arbejder indenfor voksenuddannelse.
Se mere HER

Diversity mangfoldighed i voksenuddannelse


Partnerskab
Projektet udføres i et samarbejde mellem:

  • Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildun e.V., Tyskland (koordinator)
  • Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, Belgien
  • European Association for the Education of Adults, Belgien
  • Epistimoniki Enosi Ekpedefsis, Grækenland
  • National University of Ireland Maynooth, Irland
  • IDP SAS Di Giancarlo Constantino, Italien
  • Grunnet & Petersen. Danmark (der overtog projektet fra VIFIN, Videnscenter for Integration i januar 2021)


Finansiering
Projektet er støttet af EU-programmet Erasmus+ og løber fra 1. oktober 2019 – 31. marts 2022.

Mere information
For mere information, se projektets hjemmeside: https://www.aewb-nds.de/themen/eu-programme/diversity/ 
Eller kontakt projektansvarlig Anette Grunnet, e-mail: ag@grunnetpetersen.dk