Spring til indhold
Hjem » Tjek ind i forskellige samarbejdsformer

Tjek ind i forskellige samarbejdsformer

Tjek ind er et meget anvendt redskab til at skabe fokus, nærvær og til at lande i møder, workshopper og andre aktiviteter. Tjek ind kan også bruges som start på arbejdsdagen.
Tjek ind støtter både det individuelle og det fælles nærvær.

tjek ind i forskellige samarbejdsformer
Hvad er der i dig lige nu?

Tjek ind er en aktivitet, der kan have forskelligt indhold og udføres på forskellige måder. Fælles er dog, at:

 • det indleder en given aktivitet
 • det har et givet fokus (spørgsmål, der skal besvares)
 • alle deltager – lytter og får ordet
 • der svares kort – med 1 – 3 sætninger

Der er i princippet frit spil i forhold til, hvilke spørgsmål du vil bruge til tjek ind. Det vil altid afhænge af dit formål med at lave tjek ind’et. Tjek ind kan fx sætte fokus på

 • forventninger til mødet, workshoppen, kurset… (deltagerne og du får skærpet opmærksomheden og fokuseret)
 • hvad man glæder sig til i kommende aktivitet (du vejrer stemning)
 • hvad man selv vil bidrage med (du skaber ansvar)
 • hvad der er i en lige nu og her (du skaber nærvær og empati)

Gennem selviagttagelse kommer der automatisk mere nærvær i dit liv
(Ekhart Tolle)

Når du beder deltagerne om at sætte fokus på, hvad der er i dem lige nu og her, understøtter du både det individuelle nærvær og det fælles nærvær.

Med fokus på, hvad der er i en lige nu og her, lander man i sig selv og kommer til stede i nuet. Man bliver fx opmærksom på, hvilke tanker der fylder, hvilke følelser, der fylder eller hvordan ens kropslige tilstand er. Dermed bliver det muligt at træffe et valg om at lægge det til side, når mødet, workshoppen, kurset… går i gang. Det er selvfølgelig også muligt, at der er noget i en, der fylder så meget, at det ikke bare kan lægges til side. Så kan man give accept af, at det er der – og at man giver den opmærksomhed til den kommende aktivitet, som det er muligt.

Når vi hører, hvad der er i andre lige nu og her, skaber det forståelse for den anden. Vi bliver bevidste om, hvad der kan ligge bag et mindre nærvær end normal, en tristhed, en overstrømmende glæde, noget forhastet med videre. For det meste, vi vil kunne genkende og spejle det, andre kommer op med. Dermed skaber vi fælles nærvær. Vi bliver bevidste om, hvad der er i vores fælles rum.

Det skaber også nærvær, når vi spørger til forventninger, glæder, bidrag – igen fordi vi bliver bevidste om både os selv og hinanden.

Hør, hvordan et tjek ind (og et tjek ud) kan forme sig, og hvad man bl.a. har fået ud af at bruge tjek ind i DTU. Podcasten Nærmest Nærvær med Egon Loke, formålsvogter i DTU.

Tjek ind i forskellige samarbejdsformer
det fysiske rum
online
hybrid

Tjek ind stiller forskellige krav til dig som facilitator alt efter, om du skal bruge det i forbindelse med en aktivitet i det fysiske rum, online eller i en blanding af de to formater.

Vi er vant til at være i det fysiske rum og har allerede oparbejdet vaner for, hvordan vi signalerer, at vi er færdige med at tale og hvordan vi giver ordet videre. Vi føler os trygge i det fysiske rum. Det betyder, at tjek ind kan være meget selvkørende, når du først har introduceret og sat aktiviteten i gang.

Vi er endnu ikke så trænede i at samarbejde online. Der er ikke opbygget faste vaner, og vores oplevelse af det fælles rum kan være forskellig (vi ser fx hinandens billeder i forskellige rækkefølger på skærmen). Det betyder, at vi skal være mere eksplicitte og give mere detaljerede instruktioner og informationer.

At være fælles, hvor nogen sidder hvert deres sted online og andre sidder fælles i et fysisk lokale er ganske nyt for de fleste af os. Her skal vi endnu finde former og gode måder at skabe fællesskab. Opgaven er her, at designe tjek ind, så alle bliver opmærksomme på hinanden.

 1. Introducer øvelsen og det valgte spørgsmål
 2. Find ud af, hvem der skal starte
 3. Send ordet højre eller venstre rundt (eller lav en pop-op runde – man tjekker ind, når man er klar).
 1. Introducer øvelsen og det valgte spørgsmål
 2. List talerækkefølgen (skriv den fx i chatten, så alle kan se den)
 3. Angiv, hvordan man skal give ordet videre til den næste i rækken (du kan evt. selv hele tiden give det videre)
 1. Introducer øvelsen og det valgte spørgsmål
 2. Vælg én, der begynder
 3. Lad deltagerne vælge næste taler – det skal altid (så længe, det er muligt) være en, der sidder i en anden setting, end man selv gør: sidder man sammen i det fysiske rum, giver man ordet til en, der deltager online – og modsat.

1 tanke om “Tjek ind i forskellige samarbejdsformer”

 1. Pingback: Gode online møder med engagement og effektivitet - grunnetpetersen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *