Spring til indhold
Hjem » Skab nærvær i din Onlinefacilitering

Skab nærvær i din Onlinefacilitering

I onlinefacilitering er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvordan der skabes rammer for nærvær. Onlineaktivitet byder i endnu højere grad end andre aktiviteter på mulige distraktioner. I dette blogindlæg går vi tættere på nogle af de aktiviteter, der kan være med til at skabe små oaser af ro og dermed give mere plads til nærværet.

At være nærværende er ikke en egenskab ved de ting, vi gør, det er en egenskab ved den måde, vi gør dem på.

Ernest Holm Svendsen

Og for de fleste af os, betyder det, at vi skal støttes i at gøre noget andet, end vi normalt gør.

For eksempel tenderer vi til at tro, at møder, workshopper og konferencer til stadighed skal være præget af aktivitet og tale. Tale og aktivitet fokuseret på det emne, vi beskæftiger os med. Det er dog ikke nødvendigvis specielt nærværende.

Nærvær betyder, at vi er til stede i det, der er lige nu. Vi er ikke i gang med at planlægge vores kommende skridt som:

  • hvordan vi skal bryde ind i en talestrøm
  • hvad vi skal sige
  • hvad vi vil spørge om

Vi hænger ikke i det, der allerede er sket, fx en tanke om:

  • hvad vi lige har hørt
  • hvordan det skal forstås
  • hvad det betyder for os

Nærvær kræver, at vi får mulighed for at fokusere og koncentrere os om det, der er lige nu. Men det betyder også, at det skal være muligt at slippe det, der er gået forud. Og det betyder, at der skal være plads til at være i det, der er lige nu, uden samtidigt at skulle bruge psykisk energi på den mentale forberedelse, på at kæmpe om sin position, eller på at kæmpe for at komme til orde – eller at få modet til at komme til orde.

Ønsker du arrangementer med nærvær – og dermed højere kvalitet og effektivitet, med større relationsdannelse og glæde – så kræver det, at du støtter deltagerne i at være nærværende. At du skaber rammerne for nærvær.

Du kan skabe rammerne for nærvær i din onlinefacilitering på mange forskellige måder. Her får du fem idéer til, hvordan du kan støtte deltagernes nærvær.

Starter du dit møde med et tjek ind, hvor deltagerne får mulighed for at sige, hvad der er i dem ved opstart af mødet? Så giver du mulighed for at lægge det fortidige bag sig og skabe opmærksomhed om, at man nu er fuldt til stede, hvor man er. Det styrker både det individuelle nærvær og det fælles nærvær.

Er I mange kan tjek ind laves ved, at man blot giver ét ord. Det kan evt. ske i chat eller måske endda i en Mentimeter, så man også får en fornemmelse af gruppens samlede tilstand ved arrangements start.

Læs mere om tjek ind her.

Runder er gode til mindre grupper, hvor alle skal sige noget og have en dialog. Når den faste talestruktur baserer sig på runder, ved alle, at de kan komme til. Så er der ikke behov for at kæmpe om ordet. Deltagerne kan koncentrere sig om det, de andre siger. Kombinerer du runderne med stilhed, som nævnt neden for, sikrer du også, at deltagerne kan koncentrere sig fuldt om det, der bliver sagt.

Arbejder du med runder, er det vigtigt, at du starter runderne forskellige steder – men ellers kører samme rækkefølge kontinuerligt. På den måde sikrer du tryghed i forventning og samtidig variation i hvem, der lægger ud.

Det er også vigtigt, at du giver rum til at passe, så man ikke er tvunget til at sige noget. Og at du så samtidig tilkendegiver, at du vedbliver at spørge rundt, indtil der med sikkerhed ikke er flere, der har noget på hjerte. Når man ved, at man får muligheden for at sige noget igen senere, kan man koncentrere sig om det, der bliver sagt.

Stilhed er et genialt greb til at sikre nærvær – også online.

Stilhed kan både give plads til at lade det, der lige er sket synke ind, og til at forberede det, der skal komme. Når der så er aktivitet, er det muligt at være fuldt til stede i aktiviteten.

Stilhed kræver ikke andet af deltagerne end at de er stille.

Stilheden kan være ganske kort – eller lidt længere. Som facilitator må du afveje, hvor lang stilhed, der er behov for alt efter formålet med stilheden. Har du blot brug for en pause, som et åndehul i al aktiviteten, kan den blot vare 30 sekunder. Skal du have tempoet trukket lidt ud (langsommelighed giver nærvær) er 10 sekunder måske nok. Er der behov for at lade noget synke ind, kan du vælge 30 – 60 sekunder. Skal der tænkes fremad, kan du vælge alt mellem 30 sekunder og 3 minutter. Lad ikke stilheden vare for længe. Er dine deltagere ikke trænet i at være stille risikerer du, at de går i tankespind – så får den ikke effekt som tiltænkt.

Lad altid dine deltagere vide, hvor lang stilheden vil være, og hvad der er formålet med den.

En digital mødekultur kan […] være en bombe under vores nærvær, kommunikation og mentale overskud. Derfor er spørgsmålet ikke, om vi kan anvende stilhed i onlinemøder, men om hvorvidt vi har råd til at lade være.

Bastian Overgaard

Vil du høre mere om vores og Bastians tanker om stilhedens betydning for nærvær, så lyt med i vores podcast Nærmest Nærvær her.

Selvom du faciliterer online, skal du ikke være bange for at lade dine deltagere forlade skærmen.

Bevægelse giver ny energi til hjernen, og adgang til andre dele af hjernen.

Derfor kan det være en god idé at lade dine deltagere forlade skærmen undervejs i dit arrangement. Men gør det tydeligt, at det er en del af mødet. Som med de andre aktiviteter – lad deltagerne vide, hvad der er formålet med aktiviteten. Giv dem en opgave, der knytter sig til aktiviteten – som bare kan være at gå ud og mærke vejret. Det kan også være at gå ud og finde noget, der kan give et indspark til diskussionen, emnet eller lignende. Giv dine deltagere en opgave, der støtter dem i at holde fokus – på pausen – eller på emnet.

Vil du gerne generelt inspireres til arbejdet med at få bevægelse – gåture – ind i hverdagen. Så lyt til vores podcast: Nærmest Nærvær med Heidi Møller fra Gå mig glad.

Inddrager du tegneaktiviteter i din facilitering, giver du rum for forskellige personlighedstyper – den visuelle, den sproglige og den kropslige. Med tegneaktiviteter aktiverer du flere dele af hjernen. Med tegneaktiviteter sætter du tempoet ned og giver rum til at mærke og reflektere. At tegne handler ikke om at tegne pænt – men om at udtrykke sig med andet end ord – og dermed måske opdage nye perspektiver. På den måde kan det at tegne også skabe indholds- og forståelsesmæssig kreativitet og nyskabelse. At tegne – alene – er en mere indadvendt aktivitet, der kan skabe fornyet energi til det fælles nærvær. Beder du dine deltagere tegne, giver du dem også en pause fra skærmen, som kan skabe friskhed i hjernen og dermed et øget individuelt nærvær.

Giv plads til flere personlighedstyper i din onlinefacilitering ved at tegne.

Vil du have hjælp til facilitering af dit møde, en workshop eller konference?
Læs mere om, hvad vi kan tilbyde.
Kontakt Anette Grunnet eller Anne Charlotte Petersen, hvis du vil høre mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *